X Andrzejkowy Turniej Szachowy. Zaproszenie
X Andrzejkowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu z okazji Jubileuszu 70-lecia placówki. Regulamin

Regulamin

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20,
 22 – 400 Zamość

Cele imprezy:

-        uczczenie jubileuszu 70-lecia MDK,

-        popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,

-        umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań,

-        wyłonienie najlepszych zawodników  na drodze sportowej rywalizacji.

Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r. o godzinie 16.30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund, tempo gry 5 min dla zawodnika na rozegranie partii.

Warunki uczestnictwa:

W turnieju  mogą uczestniczyć wychowankowie MDK Zamość, którzy zgłoszą swój udział do dnia 29 listopada 2018 r. na adres: MDK Zamość, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, sekretariat tel. 84 638- 44- 46, e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl lub do Pana Andrzeja Czochry pod numerem tel. 606966403.

Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Program zawodów:

-        godz. 16.15 - potwierdzenie przez zawodnika udziału w turnieju,

-        godz. 16.30 - uroczyste otwarcie turnieju przez dyrektora MDK Zamość
Pana Andrzeja Szumowskiego,

-        godz. 16.35 - I runda turnieju,

-        godz. 18.30 - zakończenie turnieju

Kategorie wiekowe:

-        kategoria I – kl. I – IV szkoła podstawowa;

-        kategoria II – kl. V-VIII szkoła podstawowa;

-        kategoria III – klasy gimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe;

Nagrody:

-        I, II, III miejsce – pamiątkowe medale oraz dyplomy,

-        I miejsce - puchary ufundowane przez dyrektora MDK Zamość Pana Andrzeja Szumowskiego,

-        pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju,

-        każdy zawodnik o imieniu Andrzej otrzyma upominek.

Postanowienia końcowe:

-        w turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

-        koszty organizacyjne związane z turniejem pokrywa organizator.

-        organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 Zapraszamy młodych szachistów do udziału w turnieju!

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 29 listopada 2018 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

2.      Data urodzenia uczestnika (kategoria):

3.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu X Wewnętrznego Andrzejkowego Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY