Wyniki konkursu „Kartka Wielkanocna - Zamość 2018
W dniu 20 marca 2018 r. podsumowano Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna - Zamość 2018" organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im Kornela Makuszyńskiego w Zamościu w ramach obchodów jubileuszu 70 - lecia placówki, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

Na konkurs wpłynęły 142 prace. Komisja w składzie: Agnieszka Dobrowolska – przewodnicząca jury, Agnieszka Bida - sekretarz Jury, Andrzej Szumowski - dyrektor MDK Zamość – członek jury postanowiła przyznać równorzędne nagrody w czterech kategoriach wiekowych:

 Nagrody:

 • Cecylia Biszkont, lat 10
 • Karol Flak, lat 6
 • Izabela Kołodziej, lat 11
 • Zofia Łyś, lat 9
 • Lena Łastówka,lat 8
 • Inez Malowana, lat 7
 • Amelia Mendel, lat 9
 • Anna Nieścioruk, lat 6
 • Karol Niemczycki, lat 15
 • Martyna Nowaczek, lat 12
 • Justyna Rzemieniuk, lat 16
 • Hanna Wolska, lat 6

  Przyznano następujące nagrody specjalne:

Nagroda specjalna Przewodniczącego Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu Pana Mariusza Kołodzieja:

 • Magdalena Muszyńska, lat 10
 • Izabela Zych, lat 9

Nagroda specjalna Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu Pana Andrzeja Szumowskiego

 • Natalia Cisło, lat 11
 • Amelia Szymańska, lat 6

 Jury składa serdeczne podziękowanie dla nauczycieli oraz wychowanków za trud włożony w przygotowanie projektów wykonanych w różnych technikach plastycznych. Nagrodzone prace staną się wzorem kart wielkanocnych rozesłanych przez naszą placówkę do zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów, ośrodków oraz firm.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  27.03.2018 r. (tj. wtorek) o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Dziecka MDK „Na Kamiennej”, ul. Kamienna 20  w Zamościu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY