Szanowni Państwo!
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu uprzejmie informuje, że z dniem 6 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w stałych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Deklarację w formie scanu lub informację potwierdzającą chęć udziału w ww. zajęciach (w razie problemów z przekazaniem scanu) można przesłać do sekretariatu placówki na adres e mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl do dnia 10 czerwca 2020 roku. Po tym terminie, gdy zostaną zweryfikowane wszystkie deklaracje i informacje o kontynuacji, rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu. Serdecznie zapraszamy!

 

UWAGA

RODZICE WYCHOWANKÓW

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZAMOŚCIU

 

 

1.    ZAPRASZAMY do składania deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach  w terminie:

 od 06.04.2020 r. do 10.06.2020 r.

 Deklaracja_kontynuacji_MDK_Zamość_2020-2021.docx

 

2.    Jeżeli będziemy posiadać wolne miejsca zapraszamy do złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:

od 29.06.2020 r. do 17.07.2020 r.

 

3.    Postępowanie uzupełniające, czyli złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:

od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r.

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY