Stypendia artystyczne dla wychowanków MDK Zamość
W poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Już po raz piętnasty Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia artystyczne.

Wśród 142 nagrodzonych osób znaleźli się także nasi wychowankowie: Małgorzata Bartosiak, Martyna Nowaczek, Justyna Rzemieniuk, Wiktoria Warwasiewicz. Stypendystki uczęszczają na zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Magdalenę Majer, Panią Magdalenę Cieplechowicz-Buczak i Panią Małgorzatę Magryta.

Stypendia przyznane przez władze województwa, mają na celu nagrodzenie uzdolnionych przedstawicieli naszego regionu oraz wsparcie rozwoju umiejętności młodych artystów.

Gratulujemy kolejnego sukcesu młodzieży,  ich rodzicom oraz nauczycieli.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY