Rzecznik Praw Uczniów Województwa Lubelskiego
Lubelski Kurator Oświaty powołał starszego wizytatora Sebastiana Płonkę na Rzecznika Praw Uczniów Województwa Lubelskiego.

Do zadań Rzecznika należy:

 

1.     dbanie o przestrzeganie praw ucznia w procesie nauczania realizowanym w szkołach i placówkach objętych nadzorem pedagogicznym Kuratora,

2.     analiza postanowień statutów szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym Kuratora w zakresie przestrzegania praw ucznia,

3.     wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole,

4.     koordynowanie działań szkolnych rzeczników praw ucznia funkcjonujących w szkołach i palcówkach podlegających nadzorowi pedagogicznemu Kuratora,

5.     rozpoznawanie indywidualnych spraw (skarg) uczniów przedmiocie naruszeń ich praw.

Kontakt do Rzecznika Praw Uczniów Województwa Lubelskiego: Sebastian Płonka starszy wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie

tel. 81 53 85 237, e-mail: rpu@kuratorium.lublin.pl

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY