Procedury, deklaracje, oświadczenia....
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w MDK w trakcie epidemii Covid-19 oraz wypełnienie niezbędnych oświadczeń i deklaracji, a następnie dostarczenie ich do nauczyciela prowadzącego zajęcia lub sekretariatu placówki.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY