Nowe metody pracy w MDK Zamość
W dniu 7 grudnia Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu uzyskał od firmy Microsoft status instytucji edukacyjnej i rozpoczął wdrażanie nowych metod w pracy z wychowankami oraz w organizacji pracy nauczycieli i pracowników.

Pierwszym krokiem jest wdrożenie planów Office 365 w wersji edukacyjnej dla nauczycieli i wychowanków. Dzięki zastosowaniu narzędzi pakietu Office w wersji online nastąpi wzrost kompetencji informatycznych u dzieci i nauczycieli. Usprawni to znacząco pracę oraz umożliwi realizację nowych projektów.

Pakiet edukacyjny Office 365 jest przeznaczony nie tylko dla wszystkich pracowników MDK Zamość, ale również udostępniony jest bezpłatnie dla wszystkich wychowanków. W celu rejestracji należy się zgłosić do nauczyciela prowadzącego zajęcia lub bezpośrednio do koordynatora Pana Radosława Oktaby.

 

Działania te wpisują się w realizację kierunków oświatowych państwa na rok szkolny 2017/18: „Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej”.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY