Konkurs plastyczny. Zaproszenie.
Regulamin Konkursu Plastycznego na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej – Zamość 2018.

 

 Regulamin

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożonarodzeniowych w postaci pocztowej kartki świątecznej. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 70 - lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

 ORGANIZATOR:  

-        Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

WSPÓŁORGANIZATOR: 

-        Rada Pedagogiczna MDK Zamość 

-        Rada Rodziców MDK Zamość

-         Rada Wychowanków MDK Zamość

TEMAT:

Tematem konkursu jest projekt kartki okolicznościowej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożonarodzeniowych w postaci pocztowej kartki świątecznej.

CELE KONKURSU:

-        rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,

-         propagowanie i kultywowanie obchodów Świąt Bożego Narodzenia oraz kultury chrześcijańskiej,

-        rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej wychowanków,

-        rozwijanie wrażliwości estetycznej,

-         odkrywanie i promocja młodych talentów i działalności MDK Zamość.

ZASADY UCZESTNICTWA:

-        w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wychowankowie  zajęć Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu,

-         każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w dowolnej technice  i formacie,

-        prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie) wg wzoru. 

TERMIN KONKURSU:

Termin składania prac: 10 grudnia 2018 r. w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400  Zamość.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 18 grudnia 2018 r. godz. 17:00.

KATEGORIE:

-        wychowankowie przedszkoli;

-        uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej;

-        uczniowie klasy IV – VIII szkoły podstawowej;

-        uczniowie III klasy gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, wychowankowie burs oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

UWAGI KOŃCOWE:

Komisja przyzna nagrody w każdej kategorii. Prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.mdk.zam.pl/ 

WZÓR OPISANIA PRAC:

Na odwrocie pracy powinno się znaleźć:

-         imię i nazwisko autora,

-        wiek (kategoria) autora,

-         imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY