Inspiracje Makuszyńskim…
30 maja 2014 roku o godzinie 17.00 w Galerii Sztuki Dziecka MDK odbył się wernisaż praz wychowanków z pracowni plastycznej prowadzonej przez Magdalenę Cieplechowicz- Buczak pt. Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego”.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?