Inauguracja Roku Leśmiana w MDK Zamość
W dniu 17 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 uroczystym wernisażem wystawy pt.: „Kobiece inspiracje i poetyckie stworki” w Galerii Sztuki Dziecka MDK inaugurowano Rok Bolesława Leśmiana – Zamość 2017.

 

Zaproszonych gości, w imieniu dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  w Zamościu Pana Andrzeja Szumowskiego, przywitała wychowanka zajęć plastycznych Zuzanna Młodzianowska. 

Na inaugurację przybył m.in. Prezes Zamojskiego Towarzystwa im. Bolesława Leśmiana Pan Sławomir Bartnik.

Prezentowana wystawa składająca się z 24 wielobarwnych batików inspirowanych twórczością Bolesława Leśmiana to efekt trzyletniej pracy wychowanków MDK z pracowni plastycznej prowadzonej przez Panią Magdalenę Cieplechowicz – Buczak.

Młodzi artyści: Oliwia Bachta, Aleksandra Bondyra, Agata Budzyńska, Katarzyna Figiel, Katarzyna Gorajska, Oskar Kamiński, Emil Karwat, Katarzyna Kostruba, Oliwia Kuźma, Monika Kowalik, Aleksandra Łoś, Zuzanna Młodzianowska, Bartosz Stadnik, Monika Szczerba, Natalia Szczerba otrzymali z rąk dyrektora placówki pamiątkowe certyfikaty udziału w wystawie.

Ekspozycja pt.: „Kobiece inspiracje - poetyckie stworki” poświęcona jest twórczości Bolesława Leśmiana, poety, którego życie przez kilkanaście lat związane było z Zamościem.

Uczestniczący w niej młodzi twórcy nie ograniczali się jednak do realistycznego ilustrowania wybranej poezji Leśmiana. Autorzy prac szukali raczej możliwości oddania ogólnego nastroju, wysublimowanej atmosfery, liryki poety posługującego się oryginalnym słowotwórstwem i wyrafinowaną metaforą. W efekcie powstał swoisty przegląd  wyobraźni,  która idealnie wpisuje się w  Rok Leśmianowski w Zamościu.

Spotkanie było również okazją do podsumowania Konkursu Fotograficznego „Mój nauczyciel i jego praca - Zamość 2016”, który został ogłoszony pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka.

Koordynator konkursu Pani Magdalena Majer oraz dyrektor MDK Pan Andrzej Szumowski wręczyli nagrody przybyłym na uroczystość laureatom.

Wernisaż uświetniły występy zespołów artystycznych MDK Zamość. Fragmentem prozy ze zbioru „ Klechdy polskie” pt.: „Wiedźma” oraz wykonaniem utworu pt. „Skrzeble” zaprezentował się Zespół Teatralny MDK prowadzony przez Pana Piotra Johaniuka, Zespół Taneczny „Kornelki” prowadzony przez Panią Alę Bochniak oraz Zespół Wokalny prowadzony przez Pana Pawła Kołodziejczyka.

Uroczystość zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w okresie ferii zimowych, jest realizacją priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolnym 2016/2017. W tym roku jest to upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?