Mała książka kucharska
W dniu 21 maja 2016 r. w Galerii Fotograficznej MDK „Na poddaszu” odbyło się uroczyste podsumowanie całorocznego projektu i wernisaż wystawy pt.: „Mała książka kucharska”. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Rady Miasta Zamość - Pan Jan Wojciech Matwiejczuk.

„Mała Książka Kucharska”, jest efektem końcowym projektu realizowanego w ciągu całorocznej współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu z  Młodzieżowym Domem Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Współautorami publikacji i zdjęć zaprezentowanych w trakcie wernisażu są uczestnicy warsztatów fotograficznych: Jakub Bielecki, Oliwia Cieniuch, Jakub Dras, Szymon Hawryluk, Wiktoria Kowalska vel Kuropatwa, Magdalena Kułacz, Wiktoria Solska, Sebastian Skrobucha, Martyna Wityk, Paulina Zawrotniak oraz Julia Binięda, Kaja Stopa, Natalia Zderkiewicz, Zuzanna Niemczuk, Katarzyna Ostrowska i Weronika Zalewska.

Realizacja projektu jest przykładem nowych działań pedagogicznych poszerzających realizowane cele i treści kształcenia, wychowania oraz skuteczności podejmowanej pracy  wykraczającej poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Te nietypowe metody i warunki systemu edukacji wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów - uzupełniają wiedzę, rozwijają ich uzdolnienia, odkrywają talenty młodych ludzi na wielu płaszczyznach życia codziennego: multimedialnej, fotograficznej, informatycznej, kulinarnej oraz integrują z rówieśnikami z grupy i z dziećmi niepełnosprawnymi.

Pierwsza część projektu obejmowała liczne działania twórcze, integracyjne, estetyczne: poznanie i zastosowanie różnych technik wykonywania zdjęć przy użyciu profesjonalnego sprzętu do fotografowania, przygotowania zdjęć i udziału w wystawie z dziećmi niepełnosprawnymi „Tacy jesteśmy” oraz wykonywania zdjęć potrawom przy dużym zaangażowaniu, współudziale i pomocy rodziny podczas ich sporządzania i eksponowania.

Dzięki realizacji zadania uczestnicy warsztatów nabyli umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób akceptowany społecznie. Poznali  różne techniki i sprzęt do robienia profesjonalnych zdjęć oraz sposoby ich prezentowania. Pozwoliło to na szeroko rozumiany wzrost kreatywności i nieszablonowego dostrzegania rzeczywistości, co miało pozytywny wpływ na rozwój osobisty- aspekty: artystyczne, wychowawczo - kulturalne i integrujące społecznie. I co najważniejsze – „Mała Książka Kucharska” jest dowodem na to, że możliwe jest połączenie nauki z dobrą i pożyteczną zabawą.

Autorami zrealizowanego projektu są Pani Alina Barańska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Pan Andrzej Szumowski – nauczyciel zajęć fotograficznych MDK Zamość. 

Organizatorzy wystawy dziękują Panu Andrzejowi Morawskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 za życzliwość, wyrozumiałość i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz Radzie Rodziców MDK Zamość i SP nr 2 w Zamościu za wsparcie finansowe projektu.  Rodzicom „Młodych twórców” dziękujemy za pomoc, zrozumienie i cierpliwość okazywaną swoim dzieciom podczas tworzenia „materiałów” do tej książki oraz słodki poczęstunek w trakcie wernisażu.

Relacja: 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY