Dzieciaki Dziękują - relacja fotograficzna
W dniu 7 czerwca 2015 r o godz.15.00 na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się koncert w wykonaniu zespołów artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu w trakcie którego wręczono honorowe nagrody p.n. :„Dzieciaki Dziękują”

Jest to nagroda stworzona przez MDK przy współpracy z Zarządem Osiedla Kilińskiego przyznawana od 2013 r. na wniosek dzieci osobom dorosłym, zaangażowanym w pracę na ich rzecz „za wspaniałe serce, uśmiech oraz pomoc dzieciom naszego miasta”. Laureatami nagrody „Dzieciaki Dziękują” są politycy, urzędnicy, nauczyciele, osoby zaangażowane w pracę z osobami niepełnosprawnymi, księża, lekarze, przedstawiciele służb porządkowych, artyści, społecznicy, dziennikarze oraz sportowcy.

 

Laureaci nagrody „Dzieciaki Dziękują”- Zamość 2015

Medale

·         Wiesława Badach – nauczyciel, pedagog, wychowawca, emerytowany nauczyciel MDK w Zamościu, animator kultury, m.in.: wieloletni juror konkursów wokalnych i muzycznych dla dzieci i młodzieży.

·         Sława Bilska – nauczyciel, wychowawca, zastępca Komendanta Hufca ds. kształcenia, Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.

·         Jacek Chęciński – wychowawca młodzieży, trener Prezes Stowarzyszenia Sztuk Walki Bushido

·         asp. Zbigniew Dejneka – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Organizator m.in.: wielu spotkań i konkursów o bezpieczeństwie adresowanych do dzieci i młodzieży.

·         Krystyna Kula - emerytowany nauczyciel MDK Zamość, nauczyciel zajęć teatralnych, pedagog, animator kultury m.in.: realizator projektu Generacje – Kreacje.

·         mł. asp. Dariusz Kuropatnicki - funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Organizator m.in.: wielu spotkań i konkursów o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży.

·         Zbigniew Kordyaczny – nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Zamościu, wychowawca młodzieży, historyk.

·         Monika Leśniak – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca młodzieży, koordynator akcji „Kids against agrees”.

·         Ewa Lisak – kierownik sekcji fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu, animator kultury - m.in.: wielokrotny juror konkursów wokalnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

·         Marta Margol – nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu, juror konkursów plastycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

·         Iwona Pizoń – nauczyciel, pedagog, wychowawca młodzieży, animator kultury - m.in.: wielokrotny juror konkursów wokalnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

·         Beata Skwaryło - Jamrozik – lekarz rodzinny.

·         Stefania Twardowska – emerytowana nauczycielka, wychowawca młodzieży, członek zarządu Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wieloletnia uczestniczka  projektu Generacje – Kreacje.

Statuetki

·         Ks. Krystian Bordzań – Dyrektor Katolickiego Radia Zamość, animator kultury - m.in.: wielokrotny juror konkursów wokalnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

·         Agnieszka Dobrowolska – nauczyciel, społecznik, członek Rady Rodziców MDK w Zamościu.

·         Ryszard Klimaszewski – członek Bractwa Motocyklowego „Biały Kruk”, społecznik.

·         Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość.

·         Grażyna Nakonieczna – Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serca” w Zamościu.

·         Elżbieta Olszewska – dyrektor programowy Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”, twórca projektu „Generacje – Kreacje”.

·         dr Hanna Orjanik – lekarz, zastępca ordynatora oddziału Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu,

·         Zofia Piłat – społecznik Prezes Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

·         Marzena Steć – pracownik Banku PEKAO SA w Zamościu, współorganizator wielu edycji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

·         Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

·         Irena Szczęśniak – nauczyciel, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu,

·         O. Grzegorz Wiejak – opiekun i wychowawca dzieci i młodzieży, Franciszkanin.

·     Tomasz Wyrostek – Przewodniczący Zarządu Osiedla Kilińskiego, społecznik.

 

Gratulujemy serdecznie

 

Laureaci nagrody – „Dzieciaki Dziękują” – Zamość 2013 i 2014: więcej

Zdjęcia - Dzieciaki Dziękują - Zamość 2014: więcej

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY