Co daje nam cyfrowy świat.
W dniu dzisiejszym (23.10.2014) odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu spotkanie pod hasłem "Co daje nam cyfrowy świat".

 Spotkanie zostało zorganizowane przez Latarnika Polski Cyfrowej - Barbarę Kolbus we współpracy z MDK, władzami miasta Zamość oraz władzami powiatu zamojskiego w ramach realizacji programu Polska Cyfrowa Równych Szans.
Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców Zamościa oraz powiatu zamojskiego z pokolenia 50+. Przybyła też młodzież pod opieką nauczycielki - Katarzyny Wołoszyn. Był pan wiceprezydent miasta Zamość Tomasz Kossowski oraz pani Maria Słota - przedstawicielka Starostwa Powiatowego. Był obecny również Latarnik Polski Cyfrowej z Mokregolipia - Andrzej Kondrat. Tak też w sali domu kultury zgromadziło się w dniu dzisiejszym blisko 100 osób. Wszyscy zainteresowani nauką obsługi komputera, korzystaniem z Internetu czy też wykorzystaniem w życiu codziennym tabletu, smartfon'a, cyfrowego aparatu fotograficznego.
Zebranych powitał pan dyrektor MDK Andrzej Szumowski, opowiedział o misji placówki oraz wspólnie z Latarnikiem podejmowanych działaniach na rzecz pokolenia 50+. Głos zabrał też wiceprezydent Kossowski. Mówił o działaniach miasta na rzecz wszystkich mieszkańców, w tym i seniorów. Poparł ideę programu Polska Cyfrowa Równych Szans i zachęcał zgromadzonych do kontynuacji nauki. Seniorzy zostali zaproszeni również do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami jednej ze spółek miejskich -  szpitala, którego intrastruktura teletechniczna jest na bardzo wysokim poziomie. Kolejne zaproszenie dotyczyło odwiedzenia przez kolejną grupę serwerowni miejskiej oraz zapoznania się z pracą osób obsługujących monitoring miejski.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Barbary Kolbus - Latarnika Polski Cyfrowej, która to przedstawiła temat "Co dobrego daje nam cyfrowy świat". W ramach wystąpienia opowiedziała o historii rozwoju informatyki, ale i przedstawiła konkretne przykłady zastosowań Internetu celem udogodnienia sobie życia. Pokazała również zgromadzonym, jak od stycznia 2013 roku program ewaluował w Zamościu, kim byli jego uczestnicy i czego się podczas zajęć uczyli (do dnia dzisiejszego z pomocy Latarnika przy stawianiu pierwszych kroków w cyfrowym świecie na terenie Zamościa skorzystało ponad 500 osób). Latarnik podkreślała także jak ważne jest rozważne korzystanie z nowych technologii i postępowania zgodne z zasadami bezpieczeństwa.
W czasie spotkania osoby chcące wkroczyć na cyfrowe szlaki zapisywały się na warsztaty komputerowe oraz zajęcia fotograficzne.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY