2000 - Jasełka MDK Zamość
Widowisko przygotowane przez nauczycieli oraz dzieci i młodzież uczęszczające na artystyczne zajęcia pozalekcyjne do Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY