MDK Zamość informacje - język angielski
The Youth Community Centre - Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego in Zamość is extra-school institution of education led by he President of Zamość It is directed on artistic education of children and the youth.
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY