Zainwestuj w mądre wychowanie dzieci
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Fundacja uczy i uświadamia dorosłych, jak zapewnić dzieciom zdrowy rozwój i chronić je przed złymi wpływami.

Co robi Fundacja i dlaczego jest to ważne?

W Polsce coraz więcej dzieci, w coraz młodszym wieku:

·         ma problemy emocjonalne, depresję, popełnia samobójstwa

·         popada w uzależnienie od brutalnych gier komputerowych i pornografii

·         rozpoczyna współżycie seksualne

·         pada ofiarą przemocy rówieśniczej i sekt 

·         jest zdemoralizowanych, uprawia prostytucję, popełnia przestępstwa

Mądre wychowanie to najlepsze przygotowanie dzieci do dobrego życia i najbardziej skuteczna ich ochrona przed zagrożeniami kultury masowej.

Od ponad 12 lat prowadzimy:

·         kampanie społeczne i medialne, m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”

·         szkolenia, kursy i wykłady na temat roli więzi, sposobów zaspokajania potrzeb emocjonalnych, wpływu czytania na rozwój dziecka, specyfiki wychowywania chłopców, nauczania wartości itd.; opracowujemy i rozdajemy materiały edukacyjne.

Do tej pory udało się nam m.in.:

·         przeszkolić tysiące rodziców i nauczycieli

·         pozyskać ponad 8000 wolontariuszy - Koordynatorów i Liderów kampanii czytania

·         zachęcić 2800 szkół i ponad 3300 przedszkoli do udziału w programach czytelniczych

·         skłonić ponad 54% rodziców do regularnego czytania dzieciom

·         wyprodukować i rozdać milionowe nakłady materiałów informacyjnych

·         przekazać młodym rodzicom ponad 80 tysięcy pakietów pn. Pierwsza Książka Mojego Dziecka (książka + film edukacyjny + kołysanki)

·         uruchomić kursy dla rodziców i nauczycieli na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania

·         przeprowadzić trzy Konkursy Literackie im. A. Lindgren i wydać nagrodzone książki

·         wprowadzić w kraju programy Generacje-Kreacje, integrujące dzieci z Domów Dziecka i seniorów

Twój 1 % podatku pomoże nam zrobić więcej dla przyszłości naszych dzieci!

Dziękujemy,

Irena Koźmińska
Prezes Fundacji „ABCXXI  - Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?