Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania
Już w październiku 2014 r. ruszają kursy doszkalające dla Nauczycieli na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli do udziału w kursach e-learningowych realizowanych w ramach prowadzonego przez Fundację Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania. Kursy prowadzone są on-line w sposób interaktywny. Uczestnicy podzieleni są na grupy i pod kierunkiem przeszkolonych Moderatorów zapoznają się ze wskazanymi materiałami edukacyjnymi: książkami, artykułami, innymi tekstami lub materiałami video, a następnie wykonują zadania, odpowiadają na pytania, prowadzą na Forum kursu dyskusje z innymi Uczestnikami i Moderatorami wokół wybranego zagadnienia. Mogą też otwierać wątki na zaproponowane przez siebie, a związane merytorycznie z kursem tematy. Kursy dają możliwość wypracowania praktycznych narzędzi pracy z dziećmi, wymiany doświadczeń i pomysłów, rozwoju zawodowego i osobistego.

Każdy kurs poprzedzony jest krótkim zapoznaniem Uczestników z pracą na platformie e-learningowej (co nie jest trudne wbrew początkowym obawom niektórych Kursantów). Praca na kursie zajmuje – w zależności od zaangażowania Uczestnika i poziomu jego wprawy w poruszaniu się na platformie – od ok. 6 godzin tygodniowo. Uczestnik, który zaliczy cały kurs, otrzymuje certyfikat.
 

Tematy i terminy  kursów:

• Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji (11 tygodni):

1 października – 17 grudnia 2014.

• Nauczanie wartości jako profilaktyka przemocy i zachowań aspołecznych (16 tygodni):  

8 października 2014 – 11 lutego 2015 (w tym przerwa świąteczna).

 Opłaty za kursy:

Kursy e-learningowe są odpłatne (Nauczyciele, mogą wystąpić do swoich pracodawców/placówek o dofinansowanie lub całkowite pokrycie kosztu kursu).

Koszty poszczególnych kursów wynoszą:

• Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji (11 tygodni) – 320 zł  

• Nauczanie wartości jako profilaktyka przemocy i zachowań aspołecznych (16 tygodni) – 360 zł  

Rekrutacja na kursy:

• Rekrutacja on-line na kurs Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji  zostanie uruchomiona 12 września br. na stronie internetowej http://www.iumw.pl/formularz-zgloszeniowy.html

•  Rekrutacja on-line na kurs Nauczanie wartości jako profilaktyka przemocy i zachowań aspołecznych zostanie uruchomiona 19 września br. na stronie internetowej http://www.iumw.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Opisy kursów:

Więcej informacji o kursach można znaleźć na http://www.iumw.pl/kursy.html

Szczegółowe informacje na temat wszystkich uruchamianych na jesieni kursów będą pojawiały się na bieżąco na stronie: http://www.IUMW.pl w zakładce >>Kursy tematyczne<< .

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w kursach!


Fundacja ABCXXI - 
Cała Polska czyta dzieciom


Ul. Rosoła 44a
02-786 Warszawa

tel. (022) 648 38 91,
tel./fax (022) 648 38 92

www.cpcd.pl
e-mail: fundacja@cpcd.pl


 

Strony internetowe fundacji:

www.cpcd.plwww.calapolskaczytadzieciom.pl

www.RodzinneCzytanie.pl

www.TakWartoZyc.pl

www.AllofPolandReadstoKids.org 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?