1% podatku dla Fundacji ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie działań naszej Fundacji odpisem 1% podatku. Państwa pomoc pozwoli nam kontynuować misję wspierania zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży oraz edukację dorosłych nt. mądrego wychowania. Wsparcie od osób prywatnych jest dla nas szczególnie cenne, gdyż z roku na rok otrzymujemy coraz mniejsze kwoty od sponsorów i instytucji publicznych.

         

 Według badań ekonomistów amerykańskich 1 dolar zainwestowany we wczesną edukację językową i czytelniczą zwraca się 10-krotnie!

 W trwającym aktualnie roku 15-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) Fundacja prowadziła ważne programy, m.in.:

  kampanię CPCD, w ramach której w całym kraju pracuje ok. 10 tys. wolontariuszy w ponad
      3500 miast i miejscowości i która skłoniła 54% rodziców oraz tysiące placówek wychowawczo-
      edukacyjnych do czytania dzieciom, jako skutecznego sposobu wychowania czytelników; 
●   działania edukacyjne, w tym wykłady w całym kraju nt. potrzeb emocjonalnych dzieci, wpływu
      mediów na ich rozwój, wychowywania chłopców, nauczania wartości, a także szkolenia
      dla matek-więźniarek przebywających w więzieniu wraz ze swymi z małymi dziećmi itp.; 

   działania promujące literaturę: zakończyła IV edycję Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren
      na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, której plonem jest 9 wydanych znakomitych
      książek, przeprowadziła z Fundacją Gdańską projekt Pierwsza Książka Mojego Dziecka, którego
      celem jest podnoszenie świadomości młodych rodziców nt. potrzeby budowania więzi i czytania
      dzieciom od urodzenia, prowadzi przygotowania do wyprodukowania PKMD na rynek księgarski
   

   współpracę z partnerami zagranicznymi, którzy z naszą pomocą wprowadzili podobne
      kampanie czytania (są to Czechy, Ukraina, Litwa, Słowacja oraz Polonia na świecie).

Jednocześnie Fundacja zrealizowała i realizuje programy związane z jubileuszem 15-lecia
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, m.in.
opracowała i wydała (we współpracy z wydawnictwem Prószyński) książkę dla młodzieży pt. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” o 15 wartościach moralnych;  Autografnik – album na dedykacje i podpisy 15 twórców; oraz - we współpracy z tygodnikiem „Polityka”  - przygotowała nową kolekcję 15. pereł literatury dla dzieci pn. „Cała Polska czyta dzieciom”, której pierwszy tom ukazał się na rynku w marcu 2017.

      Nasza praca jest coraz bardziej potrzebna, gdyż rośnie liczba dzieci, które nie czytają, mają problemy z mową i zaburzenia emocjonalne, co jest głównie skutkiem braku więzi z rodzicami,  
braku doświadczeń językowych we wczesnym dzieciństwie i nadmiaru mediów. Dorosłym trzeba wciąż uświadamiać potrzeby rozwojowe dzieci i wskazywać sposoby przezwyciężania pułapek technologii i cywilizacji. Dlatego bardzo liczymy na Państwa pomoc i wspieranie naszych działań! Wierzymy, że wspólnie przyczynimy się do wychowania emocjonalnie zdrowego, mądrego, wykształconego i kulturalnego młodego pokolenia Polaków. Zapraszamy do pobrania darmowego
i łatwego programu PIT z  pit2017.net lub ze strony
www.calapolskaczytadzieciom.pl.
Nasz nr KRS: 00000 97051. Razem możemy zrobić więcej dla przyszłości dzieci.
Z góry dziękujemy za życzliwość i wsparcie,

     

 

Irena Koźmińska
Prezes Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” wraz z Zespołem Fundacji

 

Warszawa, marzec 2017 r.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?