Zaproszenie dzieci i młodzieży z MDK Zamość do Kobrynia na Białorusi
W dniach 15-17 kwietnia 2015 r. w Kobryniu na Białorusi odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona doświadczeniom i nowym perspektywom polsko - białoruskiej transgranicznej współpracy kulturalnej.

Na zaproszenie dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Pana Artura Sępucha w szkoleniu tym uczestniczył m.in.: dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu Pan Andrzej Szumowski.   

Głównym tematem spotkania było poznanie instrumentów finansowania projektów kulturalnych współpracy polsko – białorusko – ukraińskiej oraz poznanie partnerów po stronie białoruskiej.

Polscy przedstawiciele instytucji kultury z Lubelszczyzny zwiedzili także miasto, muzeum, obiekty sportowe, instytucje kultury i sztuki Kobrynia oraz wzięli udział w wystawie plastycznej, kiermaszu oraz w uroczystym koncercie przygotowanym przez partnera projektu: Oddział Pracy Ideologicznej ds. Kultury i Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego.

Dyrektor naszej placówki został zaproszony wraz z wychowankami MDK Zamość przez Panią Nadjeżdę Żuk dyrektora Domu Kultury w Kobryniu do złożenia wakacyjnej wizyty i odwiedzenia tego pięknego miasta na Białorusi. Mamy nadzieje, że wizyta ta przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla dzieci i młodzieży naszej placówki.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY