Wychowankowie MDK Zamość nagrodzeni
W dniu 20 czerwca Wydział Oświaty UM Zamość podsumował rok szkolny 2017/2018 nagradzając laureatów przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, oraz konkursów artystycznych i turniejów sportowych. Wśród młodych, szczególnie uzdolnionych Zamościan, znaleźli się również wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Za szczególne osiągnięcia plastyczne nagrody z rąk Prezydenta Miasta otrzymali Karol Flak i Karolina Oleszczak. Natomiast Katarzyna Gorajska, Sylwia Mulawai Sebastian Woźniak, oraz ZTN „Raptis” (gr. III) zostali nagrodzeni za sukcesy taneczne.

 

Młodzi plastycy i tancerze nie rozwijaliby swych talentów gdyby nie nauczyciele motywujący ich do codziennej pracy.  W uznaniu wielkiego wkładu pracy pedagogicznej na rzecz rozwijania talentów i umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, listy gratulacyjne odebrały także panie Wioletta Brzozowska, Magdalena Majer i Anna Antoszczak.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY