Spotkanie z płk. Markiem Kwietniem
W dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbył się wykład płk Marka Kwietnia na temat znaczenia heraldycznego barw polskiej flagi. Prelekcja ta była wstępem do II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nasza biało - czerwona”, skierowanego do dzieci i młodzieży naszego regionu. Spotkanie zorganizowaliśmy w ramach projektu działań edukacyjno - kulturalnych pod nazwą „Poznajemy barwy narodowe”, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Zamość, Pan Andrzej Wnuk. Działania związane z ww. przedsięwzięciem organizowane są z okazji jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku. Bardzo dziękujemy Panu Marku Kwietniowi za interesującą, pełną ciekawostek opowieść o historii polskiej flagi, która jako symbol państwa i narodu, stała się ważnym elementem poczucia tożsamości narodowej.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY