„Patriotyzm przez szachy”. Turniej z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Międzyszkolny Turniej Szachowy im. Generała AK Zygmunta Szumowskiego z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - Zamość 2018 z cyklu „Patriotyzm przez szachy”. Turniej organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

Generał Zygmunt Szumowski ps. "Sędzimir" pochodził z Turobina w woj. lubelskim. W czasie wojny obronnej 1939 roku, jako podporucznik walczył na Przełęczy Dukielskiej i w obronie Lwowa. Po ucieczce z niewoli sowieckiej w Tarnopolu współorganizował działalność niepodległościową, poczynając od Służby Zwycięstwu Polski, a potem Związku Walki Zbrojnej na terenie obwodu Krasnystaw. Był też komendantem Rejonu I Armii Krajowej oraz Kursu Podchorążych Piechoty AK. W czasie operacji "Burza" dowodził 7. Pułkiem Piechoty Legionów AK. Za akcje bojowe, m.in. odbicie osadzonych z więzienia w Żółkiewce, likwidację posterunków żandarmerii niemieckiej w tym mieście i w Turobinie został odznaczony Srebrnym Krzyżem V klasy Orderu Virtuti Militarii i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Po zajęciu Lubelszczyzny przez wojska sowieckie, ścigany przez NKWD i UB, pełnił służbę jako komendant AK Obwodu Włodawa oraz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" na tym terenie. Kiedy nie mógł się pogodzić z nową okupacją Ojczyzny, przyszedł okres tak typowy dla wielu żołnierzy AK, czas krzywdzącego, bezprawnego, trwającego sześć lat aresztu, niesamowitej katorgi w znanych ubeckich, peerelowskich więzieniach: na Zamku Lubelskim, w Rawiczu, Potulicach i w Piechocinie.

 

Zygmunt Szumowski. Wręczenie nominacji generalskich przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wrosław, 27. 10. 2006 r.

Prezydent Lech Kaczyński podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskiej w 2006 roku we Wrocławiu powiedział: „Pan generał Szumowski to oficer Września, to oficer naszej wspaniałej Armii Krajowej. To w końcu oficer zrzeszenia, którego nazwę chciałbym przypomnieć – Wolność i Niezawisłość. Przez dziesiątki lat, w okresie komunizmu, jeżeli w ogóle wspominano o WiN-ie, to w określony sposób oczywiście najskrajniej negatywny. Jeżeli WiN występował w pisanych wtedy, w ramach cenzury, książkach czy filmach,  to występował w świetle najskrajniej negatywnym. To byli przeciwnicy Polski Ludowej. …Ale  przecież w działalność W i Nu zaangażowanych było co najmniej 100 tysięcy ludzi. Działały też inne organizacje – działał Ruch Obrony Armii Krajowej, działały Narodowe Siły Zbrojne, działało także dziesiątki mniejszych. Dali oni świadectwo temu, że Polacy o niepodległość walczyć chcieli zawsze. Nawet w warunkach beznadziejnych. Dlatego dzisiaj chciałem się Panu generałowi pokłonić... ." – (źródło: www.prezydent.pl). Generał Zygmunt Szumowski zmarł we Wrocławiu w 2009 r.

 

 

Zygmunt Szumowski w trakcie uroczystości patriotycznych. Turobin 1992r.

 

 

Regulamin Turnieju Szachowego

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22 – 400 Zamość

Cele imprezy:

·         uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;

·         uczczenie pamięci Generała AK Zygmunta Szumowskiego;

·         patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży przez szachy;

·         popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży powiatu zamojskiego;

·         umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań;

·         wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

·         wyłonienie najlepszej zawodników  na drodze sportowej rywalizacji;

Termin i miejsce rozgrywek: Turniej odbędzie się dnia 1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w  sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii.

 Warunki uczestnictwa: 

W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 28.02.2017 r. na adres MDK Zamość, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, sekretariat tel. 84 638- 44- 46 lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl .

 Nagrody: 

Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

 Kategorie wiekowe:

-        kategoria I - uczniowie  kl. I – IV  szkoły podstawowej;

-        kategoria II - uczniowie  kl. V-VII szkoły podstawowej;

-        kategoria III - uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych;

Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju.

O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje dyrektor MDK.

Podczas turnieju obowiązują przepisy PZSzach.

Sędzia Główny: Andrzej Czochra – nauczyciel zajęć szachowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu.

 

Zapraszamy do udziału! 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY