Literackie fascynacje
W dniu 05 listopada 2016 r. w Galerii Sztuki Dziecka MDK „Na Kamiennej” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plastycznej pt. „Literackie fascynacje” wychowanków zajęć plastycznych 2 grup „Mały Artysta” prowadzonych przez Małgorzatę Magryta. Prezentowana wystawa wpisuje się w realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”.

Prezentowana twórczość jest działaniem ekspresyjnym, a zarazem lekkim i z wielką dozą świadomości podjętego zadania. Tworzenie jest źródłem aspiracji czerpanej z dziecięcej i młodzieżowej literatury pięknej, która koresponduje ze sztuką plastyczną. Przekaz swobodnej wypowiedzi  wskazuje na wykształcone zdolności pełnej percepcji wizualnej – zdolności skupienia uwagi i refleksji przeżywania doznań literackich. Autorzy wystawy potrafią wyrazić siebie, swoje emocje za pomocą środków wyrazu artystycznego. Do działania twórczego wychowankowie podeszli z niezwykłą precyzją, która stanowi dla nich uwolnienie wewnętrznych przeżyć, prezentację posiadanych umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów poprzez ukazanie piękna literatury. Wytwory plastyczne wychowanków przyczyniają się do promocji własnych uzdolnień oraz promocji  Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu o szerokim zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Autorami prezentowanych prac plastycznych są uczestnicy grupy „Mały Artysta”: Anasiewicz Helena, Cyc Oliwia, Czugała Michał, Daniłowicz Sebastian, Dobrowolska Iga, Dobrowolska Natalia, Dudzicz Anna, Kluczek Agata, Kozak Julia, Łastówka Lena,  Malowana Inez, Mazurkiewicz Julia, Mądroń Dorota, Mojżesz Amanda, Niemczycki Karol, Nowaczek Martyna, Pachla Szymon, Pakaluk, Kamila, Pawlik Oliwia, Piela Zuzanna, Piela Izabela, Pupiec Eliza, Rabiega Aleksandra, Rzemieniuk Justyna, Sierpniowska Alicja, Skibińska Agata, Skibińska Joanna, Skrzypik Anna, Szala Wiktoria, Szwaczkiewicz Joanna, Szumowski Jakub, Trześniewska Gabriela,  Trześniewski Filip, Zawrotniak Paulina, Zych Izabela.

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY