Światowy Dzień Zwierząt w MDK
W związku z obchodami „World Animal Day”, czyli „Światowego Dnia Zwierząt” wychowankowie zajęć języka angielskiego MDK Zamość, pod opieką Pani Aleksandry Baranowicz, zorganizowali w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wystawę swoich zwierząt domowych. Podczas „Dnia Zwierząt” naszą placówkę odwiedziły psy, koty, świnki morskie, chomiki, króliki, żółwie, a nawet rybki. Młodzi wielbiciele zwierząt bardzo chętnie opowiadali o swoich podopiecznych: o ich zwyczajach, pielęgnacji, zabawach oraz przysmakach. Można także było sfotografować się z wybranym pupilem. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych placówki i było okazją do poruszenia z dziećmi ważnych tematów, jakim są odpowiedzialność za zwierzątko domowe, ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie agresji wobec zwierząt. Serdecznie dziękujemy rodzicom wychowanków zajęć języka angielskiego za pomoc w organizacji spotkania.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY