Publikacje MDK Zamość 2001 - 2019
Od 7 czerwca 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu z okazji Jubileuszu 70-lecia placówki prezentowana jest wystawa pt.: "Publikacje MDK Zamość 2001 - 2019".

Ekspozycja stanowi zbiór katalogów fotograficznych i plastycznych, wydawnictw i folderów opracowanych systematycznie przez placówkę przez okres 18 lat pod kierunkiem dyrektora MDK Pana Andrzeja Szumowskiego. Były one wydawane z okazji wystaw konkursów i projektów edukacyjnych lub społecznych, stypendiów artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez MDK Zamość. Wydawnictwa są dowodem na dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Publikacje były opracowywane wspólnie z Zamojskim Domem Kultury, Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Zamoyskiego czy Ogrodem Zoologicznym w Zamościu

 

Wydawnictwa przygotowywane początkowo były przez pracownię imprez i były stałym elementem pracy nauczycieli MDK. Promowały działalność placówki oraz przedsięwzięcia artystyczne dzieci i młodzieży oraz nauczycieli naszego miasta. Były nierozerwalną częścią funkcjonowania prężnie i aktywnie działających Galerii MDK: Galerii Okrąglak, a następnie Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” oraz Galerii Fotograficznej „Na Poddaszu”. Publikacje zgromadzone na wystawie zostały samodzielnie przygotowane i opracowane graficznie przez nauczycieli fotografii i plastyki.

Prezentowany zbiór zawiera ponad 100 wydawnictw (w załączeniu), które są dowodem wielu interesujących i inspirujących przedsięwzięć adresowanych do dzieci i młodzieży często o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Są dowodem wzorowej pracy nauczycieli dbających o rozwój swoich wychowanków a także śladem pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność statutową placówki wychowania pozaszkolnego.

Autorem ekspozycji jest Pani Małgorzata Magryta. Zestawienie wydawnictw opracowała i przygotowała Pani Agnieszka Bida. Wystawa będzie czynna do 31 sierpnia 2019r. Serdecznie zapraszamy.

 

 

LISTA WYDAWNICTW:

 

Lp.

Rok

publikacji

Nazwa

wydawnictwa

1.       

2001 (marzec)

Zdjęcie roku 2000

 - wystawa pokonkursowa, - katalog

2.       

2002 (marzec)

Zdjęcie roku 2001

– wystawa pokonkursowa, - katalog

3.       

2002 (kwiecień)

I Konkurs Fotograficzny „Mój dom, rodzina, ojczyzna” – wystawa pokonkursowa, - katalog

4.       

2003 (czerwiec – lipiec)

II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna” – wystawa pokonkursowa, - katalog

5.       

2004 (czerwiec – lipiec)

III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa” – wystawa pokonkursowa

6.       

2004 (15.11- 10.12)

I Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Gdyby drzewa umiały mówić”, - katalog

7.       

2005 (maj)

IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa” – wystawa pokonkursowa

8.       

2005 (29 maja)

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśniowy świat Andersena”

9.       

2006 (marzec)

„EUREKA! Młodzieżowy Magazyn Coolturalny” (Wiosna)

10.   

2006 (maj)

V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa” – wystawa pokonkursowa

11.   

2007 (6 czerwca)

Ogólnopolski konkurs Plastyczny „Czytanie rozwija wyobraźnię – bajki, baśnie, bajeczki…”
– katalog pokonkursowy

12.   

2007 (maj – czerwiec)

Konkurs plastyczny dla uczniów zamojskich szkół podstawowych „Mniej dźwigaj”

13.   

2008 (19 czerwiec)

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Czytanie rozwija wyobraźnię – bajki, baśnie, bajeczki…” – katalog pokonkursowy

14.   

2008

Konkurs Plastyczny „Krew ratuje życie”
- katalog

15.   

2009

„Mój ulubieniec w zamojskim ZOO”

 - katalog

16.   

2009

„Nasze prace”- katalog prac plastycznych grupy MAŁY ARTYSTA prowadzonych przez Panią M. Magryta

17.   

2009

Konkurs Plastyczny „Krew ratuje życie”

 - katalog

18.   

2010

Konkurs Plastyczny „Przyroda Lubelszczyzny – Bioróżnorodność”

19.   

2010 (czerwiec)

VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa – Zamość 2010” – wystawa pokonkursowa

20.   

2010 (czerwiec)

„Bajkowy świat”- katalog prac plastycznych grupy MAŁY ARTYSTA prowadzonych przez Panią M. Magryta

21.   

2010 (czerwiec)

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój ulubieniec w zamojskim ZOO”

22.   

2010 (wrzesień - grudzień)

„Skarby UNESCO w Polsce” - katalog

23.   

2010 (23 listopad)

Konkurs Fotograficzno- Plastyczny „Piękno przyrody w jej różnorodności – Zamość 2010” - katalog

24.   

2011 (marzec)

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Katyń- ocalić od zapomnienia” - katalog

25.   

2011 (marzec)

„Fotografia – Patrycja Nogas”

- katalog

26.   

2011 (5 marzec)

II Wojewódzki Konkurs Plastyczno - Fotograficzny „Kocie sprawy”

27.   

2011 (kwiecień)

„Kolory Miasta – Sylwia Owczarczyk

katalog fotograficzny

28.   

2011 (kwiecień)

„Bajki – Marlena Mojżesz” –

 katalog prac plastycznych

29.   

2011 (6 kwietnia)

I Ogólnopolski Konkurs Grafiki Dzieci i Młodzieży – Zamość 2011

30.   

2011 (maj)

I Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży „Skarby UNESCO
w Polsce” - katalog

31.   

2011 (9 czerwiec)

VI Zamojski Konkurs Plastyczny „Moja wiara, moja miłość”

32.   

2011 (16 czerwiec)

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Krew ratuje życie” - katalog

33.   

2011 (czerwiec)

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
i Plastyczny „Mój ulubieniec
w zamojskim ZOO” - katalog

34.   

2011 (czerwiec)

„Mały Artysta”- katalog prac plastycznych wychowanków Pani M. Magryta

35.   

2011 (czerwiec)

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa – Zamość 2010” – wystawa pokonkursowa

36.   

2011 (wrzesień)

„Na włoskiej ziemi… Polskie cmentarze wojenne – Monte Cassino, Loreto” – wystawa fotografii A. Szumowskiego, katalog

37.   

2011 (wrzesień)

Wystawa fotografii „KTOŚ – Ola Pańczyk”

- katalog

38.   

2011 (wrzesień)

Wojewódzki Konkurs Fotograficzno- Plastyczny „Las domem zwierząt”

39.   

2011 (grudzień)

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE – Zamość 2011”

40.   

2012 (luty)

Konkurs Plastyczny

„Piękny uśmiech zdrowe zęby”

41.   

2012 (marzec)

III konkurs Plastyczno – Fotograficzny

„Kocie sprawy”

42.   

2012 (kwiecień)

„II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Dzieci i Młodzieży - CZŁOWIEK - Zamość 2012” katalog

43.   

2012 (maj)

Wojewódzki Konkurs Fotograficzno- Plastyczny „Mój ulubieniec w zamojskim ZOO”

44.   

2012 (czerwiec)

„Zwierzyniec – Wiktoria Szala”- katalog

45.   

2012 (czerwiec)

„Bajkowy świat”- katalog prac plastycznych wychowanków Pani W. Brzozowskiej

46.   

2012 (wrzesień)

„Zamojskie Impresje”- wystawa batiku z okazji 20 lat Zamościa na liście UNESCO

47.   

2012 (październik)

„Krajobrazy Polski – Diana Lipska”-

katalog

48.   

2012 (grudzień)

„Ogrody-

Arkadiusz Sokołowski” - katalog

49.   

2013 (styczeń)

„Trzy kolory- Hanna Dobrowolska, Karolina Garbarz, Jakub Gowinek”- wystawa fotografii, katalog

50.   

2013 (18 styczeń)

VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE” - katalog

51.   

2013 (marzec)

„Debiut – Na Poddaszu - Wenecja, Rzym, Gargano – Iwona Pazura” – wystawa fotografii, katalog

52.   

2013 (marzec)

IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzno – Plastyczny „Kocie sprawy”

53.   

2013 (kwiecień)

XIII Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” –

 katalog

54.   

2013

„Kolorowo na ludowo”- wystawa prac wychowanków zajęć plastycznych prowadzonych
przez Panią M. Cieplechowicz- Buczak

55.   

2014 (styczeń)

„Anioły”-

wystawa batików  - katalog

56.   

2014 (30 styczeń)

„Światło w sekrecie – Mariusz Olszowski”,

katalog

57.   

2014 (luty)

„Pejzaż Polski”- katalog prac plastycznych grupy MAŁY ARTYSTA prowadzonych przez Panią M. Magryta

58.   

2014 (marzec)

„Bez tytułu – Aleksandra Konarzewska,
wystawa fotografii, katalog

59.   

2014 (21 marca)

VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”- Zamość 2014

60.   

2014 (24 kwietnia)

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Fotograficzny „Kocie sprawy”- Zamość 2014, katalog

61.   

2014 (kwiecień)

XIV Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igiełka”- Zamość 2014, katalog

62.   

2014 (13 wrzesień)

„Malarstwo”  - Urszula Olczyńska, konferencja nauczycieli plastyki, folder

63.   

2015 (luty)

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękny uśmiech, zdrowe zęby”

64.   

2015 (maj)

„Kolory” – wystawa fotografii,

 katalog

65.   

2015 (maj)

„Zwierzyniec” - wystawa prac wychowanków zajęć plastycznych prowadzonych przez Panią
M. Cieplechowicz- Buczak

66.   

2015 (czerwiec)

„Moja Rodzina” - wystawa prac wychowanków zajęć plastycznych prowadzonych przez Panią
W. Brzozowską

67.   

2015 ( 12 czerwca)

VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Krew ratuje życie”, katalog

68.   

2015 (październik)

Konkurs Fotograficzno- Plastyczny „Sanktuaria Diecezji”

69.   

2015 (20 październik)

VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój nauczyciel i jego praca na lekcji WF”- Zamość 2015, katalog

70.   

2015 (grudzień)

„Kartka Bożonarodzeniowa” –

 Zamość 2015  - katalog

71.   

2016 (luty)

VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzno- Plastyczny „Kocie sprawy”

72.   

2016 (17 marca)

XVI Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” - katalog

73.   

2016 (kwiecień)

„Tacy jesteśmy”- zbiorowa wystawa fotografii dzieci i młodzieży pracowni fotograficznej prowadzonej przez Pana A. Szumowskiego, - katalog

74.   

2016 (maj)

„Mała książka Kucharska” – projekt realizowany w ciągu całorocznej współpracy SP Nr 2 w Zamościu
i MDK Zamość

75.   

2016 (październik)

„Bóg jest miłością”- Elżbieta Tyszko, wystawa prac - katalog

76.   

2016 (październik)

Wystawa fotografii „Tam gdzie pracuje mój tato…”- Zuzanna Niemczuk, katalog

77.   

2016 (25 październik)

Konkurs Fotograficzno- plastyczny „Madonny”- katalog

78.   

2016 (listopad)

„Portrety Zamościan cz. 2- Światło
 i barwa- fotografia i batik” - katalog

79.   

2016 (listopad)

„Literackie fascynacje” - katalog prac plastycznych grupy MAŁY ARTYSTA prowadzonych przez Panią M. Magryta

80.   

2017 (styczeń)

„Malowanie światłem- zbiór fotografii” – Sylwia Sadło, katalog

81.   

2017 (kwiecień)

„Świat wyobraźni” – wystawa fotografii uczestników zajęć fotograficznych prowadzonych przez Pana A. Szumowskiego, - katalog

82.   

2017 (maj)

„Tulipany i Roże” – wystawa fotografii uczestników zajęć fotograficznych prowadzonych przez Pana A. Szumowskiego

83.   

2017(czerwiec)

„Monochromatycznie”- zbiorowa wystawa wychowanków zajęć plastycznych prowadzonych przez Panią Magdalenę Majer

84.   

2017 (październik)

„Dabiut – Karolina Mioduna”, wystawa fotografii,

katalog

85.   

2017 (październik)

„Kwiat dla K…- fotografia i batik”,

katalog

86.   

2017 (grudzień)

I Wojewódzki Konkurs plastyczny „Profilaktyka! Niech rak nas unika”

87.   

2017 (grudzień)

„Łąka” - katalog prac plastycznych grupy MAŁY ARTYSTA

88.   

2018 (26 styczeń)

„Inspiracje”-

wystawa batiku i fotografii, - katalog

89.   

2018 (czerwiec)

„Black & white – Zamość”,

wystawa grafiki warsztatowej

90.   

2018 (listopad)

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018” - katalog

91.   

2018 (listopad)

„Natura”- zbiorowa wystawa fotografii wychowanków SOSW i MDK  przygotowana przez K. Leńczuka
i  A. Szumowskiego, - katalog

92.   

2018

„Polski krajobraz

– fotografia i batik” - katalog

93.   

2019 (styczeń)

VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Krew ratuje życie”, katalog

94.   

2019 (styczeń)

„Ludzie MDK-u i przyjaciele

 – fotografia i batik” - katalog

95.   

2019 (25 luty)

„Piękno jest wszędzie – Norwegia”, wystawa fotografii Zuzanny Niemczuk, - katalog

96.   

2019 (marzec)

„Kanadyjskie kadry” – wystawa fotografii Jakuba Szumowskiego, katalog

97.   

2019 (kwiecień)

„Katyń – Pamiętajmy, by nie pozostały po nich tylko guziki!” – wystawa fotografii A. Szumowskiego, - katalog

98.   

2019 (maj)

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Inspiracje twórczością Bolesława Leśmiana” - katalog

99.   

2019 (maj)

Wystawa Fotografii „Przygoda życia”

- katalog

100.                      

2019 (czerwiec)

Wystawa Piotr Szozda

 - Fotografia

101.                      

2019 (czerwiec)

Zbiorowa wystawa wychowanków zajęć fotograficznych prowadzonych przez Andrzeja Szumowskiego

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY