Program działań profilaktycznych "Przemocy mówię NIE"
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone ograniczenia Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu rozpoczął w sposób zdalny podsumowywanie programu działań profilaktycznych „Przemocy mówię NIE”- Zamość 2020. W ramach ww. przedsięwzięcia, organizowanego przez nasza placówkę, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka oraz Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu zrealizowaliśmy XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny: „Przemocy mówię NIE” – Zamość 2020 oraz Międzyszkolny Konkurs w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych.

Celem naszych działań było zwrócenie uwagi na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych), a także wskazanie alternatywnej formy kumulowania energii i dziecięcego potencjału na działaniach artystycznych i twórczych, zamiast destrukcyjnych i patologicznych.

Na początek przedstawiamy materiały udostępnione przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu, które dotyczą cyberprzemocy oraz pisma skierowane do naszej placówki od zaprzyjaźnionych instytucji.

Cyberprzemoc - to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to internet i telefony komórkowe.

  • To przemoc werbalna w sieci :  wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantażowanie
  • Nagrywanie filmików i robienie zdjęć wbrew naszej woli
  • Udostępnianie ich w internecie lub rozsyłanie dalej za pomocą telefonów komórkowych
  • Publikowanie zdjęć, filmów, informacji ośmieszających
  • Podszywanie się w sieci pod kogoś innego

Do cyberprzemocy wykorzystywane są: e-maile, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, grupy dyskusyjne, fora internetowe, Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Youtube, Wiadomości SMS i MMS.

Hejt, czyli internetowe obrażanie pojawia się w komentarzach pod artykułami, w serwisach z memami i demotywatoram oraz w komentarzach pod filmami i zdjęciami. Agresja słowna, która odnosi się do wyglądu i zachowań potrafi być bardzo przykra, powoduje odczuwanie wstydu, strachu, poczucia braku akceptacji.

Co zrobić aby nie stać się ofiarą przemocy w internecie:

•      Dbać o prywatność danych osobowych- imię, nazwisko, adres, szkoła

•      Nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status(prywatny)

•      Chronić hasła i loginy

•      Nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów

•      Nie podawać numeru telefonu nieznanym osobom

Jak korzystać z internetu aby nie krzywdzić innych:

•      Traktować innych z szacunkiem- nie obrażać, nie wyzywać, nie straszyć

•      Nie zamieszczać w Internecie materiałów, które mogą kogoś skrzywdzić

•      Zawsze pytać o zgodę kiedy chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem

•      Nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmików, tekstów, które mogą sprawić przykrość

Co zrobić kiedy jesteś świadkiem cyberprzemocy:

•      Nie przesyłaj dalej krzywdzących materiałów

•      Zawsze pomagaj koleżankom i kolegom, którzy padli ofiarami przemocy

•      Informuj o krzywdzie kogoś dorosłego- rodzica, nauczyciela

•      Polecić kontakt z Telefonem Zaufania dla Dzieci  i Młodzieży 116 111

Ważne abyś pamiętał, że sprawca przemocy nie jest anonimowy. Policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera lub telefonu wysyłane są wiadomości.

     

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY