Nabór na zajęcia do MDK - rekrutacja
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

od 24.06.2019 r.
do 15.07.2019 r.

od 01.08.2019 r.
do 16.08.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do MDK Zamość i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.07.2019 r.

do 19.07.2019 r.

od 22.08.2019 r.

do 23.08.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.07.2019 r.

26.08.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22.07.2019 r.

26.08.2019 r.

5.

Procedura odwoławcza

·         W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata              do MDK.

·         Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku                      o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

·         W terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata              lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

·         Dyrektor MDK rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

·         Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

od 22.07.2019 r.

 

od 26.08.2019 r.

 

 

Zamość, 12.03.2019

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY