Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Szachach
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego zaprasza nauczycieli grających w szachy do udziału w Mistrzostwach Polski Nauczycieli w Szachach.

Termin: 20 października 2018 roku

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego , Zamość, ul. Kamienna 20

Patronat: Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość, Polski Związek Szachowy, Polskie Stowarzyszenie Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak.

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

Partnerzy, współorganizatorzy: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli- Oddział
w Zamościu, TRMEW Obrót Grudziądz, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu, Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamość

Ramowy program

 godz. 8.00 – 9:45 – rejestracja uczestników;

godz. 10:00 – uroczyste powitanie gości;

godz. 10:05 – rozpoczęcie Mistrzostw Polski Nauczycieli w Szachach;

godz. 14.00 - zakończenie Mistrzostw;

Po zakończeniu mistrzostw możliwość zwiedzania wystawy „Szachy świata”.

Serdecznie zapraszamy.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY