MĄDRZY CYFROWI – Pomysł na zajęcia pozalekcyjne dla Twojego Dziecka!
Program MĄDRZY CYFROWI to pomysł na ciekawe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne MDK Zamość w nowym roku szkolnym 2019/2020. Zapisy trwają od 24 czerwca w sekretariacie MDK Zamość. Nauczyciel prowadzący Andrzej Szumowski.

 

"Nowe technologie, to tylko narzędzia. To my, użytkownicy, decydujemy, jak ich używamy. Warto stosować narzędzia cyfrowe do dobrych celów. Nie warto poświęcać czasu wyłącznie na gry komputerowe budzące głównie agresję! Dołącz do MĄDRYCH CYFROWYCH i wprowadź MODĘ NA WARTOŚCI!" W ten sposób tworzymy lepszy świat”.

IDEA MĄDRYCH CYFROWYCH

 Po warsztatach uczniowie zrealizują projekty społeczne, wykorzystując przy tym narzędzia cyfrowe poznane w ramach Programu. Uczestnicy zajęć otrzymają także materiały promocyjne . Program realizowany jest we współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

Zapraszamy serdecznie.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY