Konferencja pedagogiczna Szachy dla Niepodległej
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wraz z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję pedagogiczną pod hasłem „Szachy dla Niepodległej”, która odbędzie się 19 października 2018 roku od godz. 9:00 w Centrum Kultury Filmowej – Stylowy w Zamościu.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Pan Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość, Polski Związek Szachowy, Polskie Stowarzyszenie Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz Pan Sławomir Zawiślak -  Poseł na Sejm RP.

Przedsięwzięcie organizowane jest w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a jego głównym celem jest ukazanie wartości gry w szachy oraz możliwości wykorzystania ich
w procesie edukacyjnym.

Ramowy program

 godz. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie konferencji (powitanie gości);  

 godz. 9:15 - wręczenie odznaczeń, medali;

 godz. 9.30 - 10.30 - Wystąpienie Pana Tomasza Lissowskiego pt. „Szachiści a sprawa niepodległości”;

 godz. 10.30 - 11.30 - Wystąpienie Pana Krzysztofa Góry pt. „Projekt edukacja przez szachy w szkole – 5 lat   istnienia, perspektywy na przeszłość”;

 godz. 11.30 - 12.00 - przerwa na kawę;

 godz. 12.00 - 13.00 - Wystąpienie Pana Mariusza Karolaka poświęcone dziejom 1 Legionu Polskiego (Legionu Puławskiego);

 godz. 13.00 - 14.00 - Wystąpienie Pana Macieja Karasińskiego pt. „Analityczna metoda nauczania gry w szachy”;

 godz. 14.00 - zakończenie konferencji;

   Po zakończeniu konferencji możliwość zwiedzenia wystawy „Szachy świata” – cena biletu 8 zł.

Rejestracja uczestników odbywać się będzie drogą e-mailową (infomdkzamosc@gmail.com) lub tradycyjną (Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość)  do dnia 10 października 2018 r., według załączonego wzoru.

 

 KARTA_ZGŁOSZENIA.docx

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY