Komunikat z posiedzenia komisji XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Przemocy mówię NIE” - Zamość 2020
Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka oraz Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu wpłynęło 78 prac z 11 placówek z województwa lubelskiego.

Komisja w składzie:

1. Marta Główka - psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu - przewodnicząca jury

2. Krzysztof Naworol - starszy inspektor Komendy Straży Miejskiej w Zamościu - członek jury

3. Norbert Grymuza - starszy inspektor Komendy Straży Miejskiej w Zamościu - członek jury

4. Anna Antoszczak – wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, plastyk – członek jury

postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy 4 - 8

I nagroda - Marcel Rybołowski, lat 13, Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ,,Arka” w Chełmie, n-l Agnieszka Szczurek-Jokisz;

II nagroda – Jeremiasz Bogan, lat 13, Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ,,Arka” w Chełmie, n-l Agnieszka Szczurek-Jokisz;

III nagroda – Adrian Palonka, lat 14, Szkoła Podstawowa w Cześnikach, n-l Magdalena Majer;

 

Wyróżnienia:

Urszula Molas, lat 13, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu, n-l Iwona Oleszczuk- Tytoń;

Maksymilian Pawelec, lat 13, Szkoła Podstawowa w Wysokiem, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

 

Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Nie wpłynęła ani jedna praca.

Kategoria III – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku życia

I nagroda Nina Kostrubiec,  lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

II nagroda – Paulina Łapa, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Małgorzata Magryta;

III nagroda – Zuzanna Kamińska, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

 

Wyróżnienia:

Amelia Mendel, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Wioletta Brzozowska;

Brigida Siemko, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

 

Kategoria IV – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 12 roku życia

I nagroda – Oliwia Kuźma,  lat 15, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

II nagroda – Justyna Rzemieniuk, lat 19, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Małgorzata Magryta;

III nagroda – Emilia Złomańczuk, lat 13, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Majer;

Wyróżnienia:

Karol Niemczycki, lat 18, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Małgorzata Magryta;

Agnieszka Presz, lat 17, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu, n-l Edyta Grechuta;

 

Przyznano następujące nagrody specjalne:

Nagroda specjalna Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka

Bartosz Stadnik, lat 17, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz – Buczak;

 

Nagroda specjalna Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki

 Malwina Czarnecka, lat 13, Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ,,Arka” w Chełmie, n-l Agnieszka Szczurek-Jokisz;

 

Nagroda specjalna Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu Pana Stanisława Michnowicza

Hubert Kulpa, lat 11, Szkoła Podstawowa w Cześnikach, n-l Magdalena Majer;

 

Jury składa serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników konkursu za pomysłowość  oraz umiejętne przedstawienie tematu. Dziękujemy nauczycielom za zainteresowanie uczniów tematyką konkursu oraz o wykazanie troski w kształtowaniu wrażliwości estetycznej, a tym samym rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Ze względu na sytuację epidemiczną i wprowadzone ograniczenia nie odbędzie się oficjalne podsumowanie konkursu.

Nagrody dla laureatów i wyróżnionych osób będzie można odbierać w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu (ul. Kamienna 20) od 8 czerwca 2020 roku.

   

Serdecznie gratulujemy!

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY