Komunikat Sztabu WOŚP Zamość
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 892 w Zamościu informuje wszystkich wolontariuszy, że oświadczenia zostały już przygotowane (05.12.2017) a nabór został zakończony. W związku z tym prosimy o zgłoszenie się koordynatorów do sekretariatu MDK przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu po ich odbiór. Ankietę należy uzupełnić o podpis wolontariusza (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpis opiekuna prawnego (w przypadku wolontariuszy niepełnoletnich) oraz o pieczątkę szkoły lub placówki. Ankiety należy zwrócić do siedziby sztabu najpóźniej do dnia 15.12.2017 r. Jednocześnie zapraszamy pod obiór plakatów XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY