Goście z Ukrainy, Azerbejdżanu oraz Danii.
W dniu 10 kwietnia 2018 r. naszą placówkę odwiedziły wolontariuszki z Ukrainy, Azerbejdżanu oraz Danii. Fati, Rina i Clara opowiedziały dzieciom i młodzieży o swoich krajach, kulturze oraz obyczajach. Wyjaśniły czym zajmują się w naszym mieście podczas wolontariatu oraz co zammierzają robić w przyszłości. Spotkanie odbyło się głównie w języku angielskim, co pozwoliło naszym wychowankom na doskonalenie umiejętności konwersacyjnych. Dyrektor placówki Andrzej Szumowski opowiedział naszym gościom o działaniach Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu, zajęciach stałych, warsztatach artystycznych, zajęciach wakacyjnych i feeryjnych, konkursach, imprezach oraz działalności charytatywnej. Następnie młodzież pracując w grupach z wolontariuszkami wykonała plakaty o poszczególnych krajach, a także oprowadziła naszych gości po placówce.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY