Dni Kultury Chrześcijańskiej w MDK
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu w październiku 2018 r. już po raz osiemnasty organizuje „Dni Kultury Chrześcijańskiej - Zamość 2018”. Honorowy patronat nad tymi działaniami objął Jego Ekscelencja ks. Marian Rojek, Biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Patronatu medialnego udzieliło nam Katolickie Radio Zamość.

Dni Kultury Chrześcijańskiej rozpoczniemy uroczystą Mszą Świętą w dniu
14 października 2018 r. o godz. 12:00 w Parafii Św. Brata Alberta w Zamościu, w intencji wychowanków, nauczycieli oraz pracowników MDK Zamość.

            W ramach ww. przedsięwzięcia w miesiącu październiku pragniemy zorganizować:

- Otwarcie zbiorowej wystawy fotograficznej pt. „San Giovanni Rotondo - Ojciec Pio”, przygotowanej przez wychowanków i nauczycieli MDK Zamość (15 październik
2018 r.);

- Diecezjalny Konkurs Piosenki Religijnej „Moja Wiara, Moja Miłość – Zamość 2018” (24 październik 2018 r.);

- Spotkanie z Panem Januszem Kawałko – dziennikarzem, publicystą, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Awangarda lubelska”, autorem książek pt. „Papież Jan Paweł II w Zamościu” oraz „Zamojskie spotkania z Janem Pawłem II” (25 październik 2018 r.);

- Spotkanie z Panem Łukaszem Kotem pod hasłem „Miejsce pamięci, zadumy i wiecznego spoczynku zamościan” – działalność Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu;

- Otwarcie wystawy plastycznej, wychowanki MDK Zamość Martyny Nowaczek, pod nazwą „Cuda świata” (29 październik 2018 r.).

- Spotkanie z Panem Markiem Marcolą połączone z prezentacją pt.: „Śladami podróży Jana Pawła II” (30 październik 2018 r.);

- Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II - życie i działalność” (termin wpływu prac 31 październik 2018 r.)

 

Celem naszych działań jest przybliżenie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi, rozwój kultury muzyczno – religijnej wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie sfery duchowej na piękno stworzonego świata.

 Dni Kultury Chrześcijańskiej przygotowujemy we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana”, Parafią św. Brata Alberta w Zamościu oraz Radą Rodziców MDK Zamość .

Wczytując się w słowa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariana Rojka „Każdy człowiek potrzebuje miłości, a więc pamiętajmy, że radość dzielona z innymi nie umniejsza się, ale wzrasta i staje się wówczas bogatsza, pełniejsza, taka nasycona Bożym duchem”, ufamy, że nasze działania przyniosą radość i miłość, będącą świadectwem naszej wiary i troski o dobro duchowe drugiego człowieka.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY