4 Drużynowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii - Zamość 2018
Regulamin

IV DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – ZAMOŚĆ 2018

 Regulamin

 Organizator:  

·         Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

 Termin konkursu:

·         29 maja 2018, godz. 10:00

 Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

 Cele konkursu:

·         Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży,

·         Rozwiajnie umiejętności językowych,

·         Poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii, historii, literaturze i życiu codziennym

w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

·         Propagowanie idei integracji europejskiej,

·         Propagowanie otwartej postawy na inne kultury, narodowości, rasy,

·         Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zdobywania

nowych umiejętności,

·         Wymiana doświadczeń wśród uczestników i nauczycieli,

 Uczestnicy:

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych,

·         W konkursie biorą udział zespoły drużynowe liczące 3 osoby,

·         Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę,

 Zasady konkursu:

·         Przesłanie karty zgłoszeniowej drużyny przez nauczyciela na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość z dopiskiem                                        IV DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – ZAMOŚĆ 2018 lub na adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl do dnia 24 maja 2018.

 ·         Etap I:

·         Test pisemny wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii. Test składać się będzie z 50 pytań w j. polskim, na które członkowie drużyn wspólnie udzielą odpowiedzi. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt.

 ·         Etap II:

·          II etap  będzie składał się z quizów, pytań wiedzowych, rozpoznawania i podpisywania ilustracji oraz zagadek.

·         Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która zgromadzi największą ilość punktów.

 Nagrody:

·         Zwycięzcy otrzymają statuetki oraz dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursu podziękowania.

 Koordynator konkursu: Aleksandra Baranowicz -  aleksandrabaranowicz@gmail.com

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Wzór. Karta zgłoszenia

IV DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – ZAMOŚĆ 2018

 1.      Imiona i nazwiska uczniów, adres e-mail:

-

-

-

 

2.      Imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail, nr telefonu:

 

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

 

Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne ze znajomością oraz akceptacją regulaminu konkursu.                                                                                                                            

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY