Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków
26. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Trwa proces rejestracji sztabu Nr 892 w Zamościu.
 
Spotkanie Samorządu MDK Zamość. Gry i zabawy integracyjne.
14 października 2017 r. Samorząd Wychowanków MDK Zamość, wspólnie z opiekunem Panią Aleksandrą Baranowicz zorganizował gry i zabawy integracyjne dla wszystkich wychowanków, którzy tego dnia uczestniczyli w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu.
 
Józef Piłsudzki w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018
W 2018 roku Rzeczpospolita będzie obchodzić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Józef Piłsudzki po aresztowaniu przebywał w więzieniu w Magdeburgu, z którego został zwolniony dnia 8 listopada 1918 roku. Uzyskawszy pozwolenie na powrót do Warszawy, przybył pociągiem do stolicy 10 listopada nad ranem. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i ten dzień uznawany jest symbolicznie za datę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 
Dzień Edukacji Narodowej w MDK Zamość
W piątek 13 października 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskego w Zamościu, wychowankowie podziękowali swoim nauczycielom za wspaniałe zajęcia. Obchody Dnia Edukacji Narodowej miały formę koncertu, na który zostali zaproszeni nie tylko pracownicy pedagogiczni MDK w Zamościu, lecz cała kadra placówki, z pracownikami emerytowanymi włącznie. Na sali obecni byli również przedstawiciele Rady Rodziców wraz z przewodniczącym – panem Mariuszem Kołodziejem oraz Samorząd Wychowanków. Ważną część widowni stanowili wychowankowie wszystkich zajęć MDK wraz z rodzicami.
 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
 
Fotografia i batik. Kwiat dla K …
Od piątku 7 października 2017 r. w Galerii Sztuki „Morandówka", można obejrzeć kolejną wystawę Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pt.: Fotografia i batik. „Kwiat dla K …”
 
Nagrody Dzieciaki Dziękują - Zamość 2017
Wychowankowie Młodzieżowego Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego podczas 24 Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, który odbywał się w naszym mieście w dniach 5-7. 10. 2017 r. wręczyli nagrody „Dzieciaki Dziękują – Zamość 2017”. „Dzieciaki Dziękują” to honorowa nagroda przyznawana od 2013 r. na wniosek dzieci osobom dorosłym, zaangażowanym w pracę na ich rzecz „za wspaniałe serce, uśmiech oraz pomoc dzieciom naszego miasta”.
 
MDK Zamość na Międzynarodowym Turnieju Szachowym.
W sobotę 07.10.2017 r. odbył się XI Międzynarodowy Turniej Szachowy „Puchar Roztocza" w Tomaszowie Lubelskim. W zawodach wzięli udział zawodnicy ze : Lwowa (Ukraina), Majdanu Górnego, Fajsławic, Michalowa, Przeworska, Leśniowic, Kovla (Ukraina), Oleszczyc, Lublina, Rawy Ruskiej (Ukraina), Leżajska, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.
 
Fotorelacja. Sejmik PWP w Zamościu cz. 3.
24 Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego w fotografii Magdaleny Majer
 
Fotorelacja. Sejmik PWP w Zamościu cz. 2.
24 Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego w fotografii Magdaleny Majer
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY