Podsumowanie VI Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego „Kocie sprawy”
W dniu 26 marca 2015 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie VI Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego „Kocie sprawy” – Zamość 2015 pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Pana Wojciecha Wilka. Na konkurs dla dzieci i młodzieży naszego województwa organizowany przez MDK przy współpracy z Zamojską Fundacją dla Zwierząt i Środowiska ZEA, Zarządem Osiedla Kilińskiego oraz Radą Rodziców MDK wpłynęło 1161 prac plastycznych oraz 115 prac fotograficznych z 86 placówek województwa lubelskiego.
 
Spotkanie WOŚP w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
W środę 25 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczył w nim Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski wraz z małżonką, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak wraz małżonką oraz wolontariusze WOŚP z całego kraju m.in. przedstawiciele zamojskiego sztabu – nauczyciele MDK Zamość - Aleksandra Baranowicz i Andrzej Szumowski. Gości powitał Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.
 
Stypendia dla wychowanków MDK Zamość
W dniu 23 marca 2015 roku o godz. 12.00 w sali widowiskowej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego oraz Wicemarszałka Pana Krzysztofa Grabczuka. Stypendia przyznano uzdolnionej młodzieży zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
 
Nagrody dla wychowanków MDK Zamość
Magdalena Kasprzyk, lat 11 otrzymała III Nagrodę , a Justyna Rzemieniuk, lat 13 IV Nagrodę w VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Święta Wielkiej Nocy – tradycja i współczesność”. Nagrodzone wychowanki są uczestniczkami zajęć plastycznych grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Nauczycielem uzdolnionych dziewcząt jest Pani Magdalena Magryta.
 
Wychowankowie MDK na Dniach św. Patryka
W miniony weekend zakończyły się obchody Dni św. Patryka w Zamościu oraz Krasnymstawie. Wychowankowie zajęć języka angielskiego Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu wraz z nauczycielem p. Aleksandrą Baranowicz uczestniczyli w lekcji języka irlandzkiego, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu, na Wydziale Humanistycznym.
 
Wyniki Konkursu Kartka Wielkanocna MDK - Zamość 2015
Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu przy współpracy z Radą Rodziców MDK Zamość wpłynęło 138 prac. Tematem konkursu było przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji na karcie świątecznej z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
„Siedem Grzechów Głównych” - nagrody dla plastyków z MDK
Joanna Szwaczkiewicz, lat 16 oraz Jakub Szumowski, lat 12 uczestnicy zajęć plastycznych grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu otrzymali Wyróżnienie i III Nagrodę w 7. Ogólnopolskim Konkursie „Siedem Grzechów Głównych” – kategoria malarstwo.
 
Ogólnopolskie nagrody dla wychowanków MDK Zamość
Dorota Mądroń, lat 13, Justyna Rzemieniuk , lat 13, Amanda Mojżesz, lat 13, Marlena Mojżesz, lat 14, Joanna Szwaczkiewicz, lat 16, Karol Niemczycki, lat 12 oraz Jakub Szumowski, lat 12, uczestnicy zajęć plastycznych grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zostali Laureatami XI Ogólnopolskiego Kociewskiego Konkursu Plastycznego pn. „Stacja Drogi Krzyżowej”- rok 2015.
 
Przegląd Taneczny „Inscenizacje – Zamość 2015”
Regulamin
 
Konkurs Kartka Wielkanocna MDK - Zamość 2015
Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. Konkurs ma charakter wewnętrzny. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wychowankowie/ uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu.
 
KALENDARZ IMPREZ
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY