WAKACYJNE ODKRYWANIE TALENTÓW – Zamość 2014
Program pracy MDK Zamość podczas ferii letnich 2014.
 
Zainwestuj w mądre wychowanie swojego dziecka!
Oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20 w roku szkolnym 2014/2015.
 
Wizyta w Ratuszu
W dniu 23 czerwca 2014 r. przedstawiciele Samorządu Wychowanków MDK Zamość Wioleta Kusiak oraz Patrycja Kołcon wraz z opiekunem Panią Aleksandrą Baranowicz uczestniczyły w XLII sesji Rady Miasta, która odbyła się w sali Consulatus zamojskiego Ratusza.
 
Międzynarodowe sukcesy MDK Zamość
“Mali Artyści” - wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury im Kornela Makuszyńskiego zostali nagrodzeni na IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „RAINBOW” w Rumunii.
 
Informacje dla rodziców – Wakacje 2014
Dla około 380 tys. uczniów z województwa lubelskiego 28 czerwca 2014 r. rozpoczną się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2014 roku. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku podjęto następujące działania:
 
Występy Zespołu Tańca Nowoczesnego „ Raptis” z MDK Zamość
W dniu 15 czerwca 2014 r. Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” z MDK Zamość wraz z nauczycielem Panią Anną Antoszczak uczestniczył w VII Festynie Rodzinnym w Jarosławcu.
 
Apel do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie działań profilaktycznych.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy o systemie oświaty oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn.zm), zalecam Państwu podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie letnim, a w szczególności w czasie nadchodzących wakacji.
 
„Dzień Dziecka - Dzień Rodziny - Zamość 2014
W dniu 7 czerwca 2014 odbyła się II edycja festynu rodzinnego pn.: „Dzień Dziecka - Dzień Rodziny” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu oraz Zarząd Osiedla Kilińskiego.
 
Honorowe Nagrody przyznawane przez dzieci - „Dzieciaki Dziękują”.
Młodzieżowy Dom Kultury im Kornela Makuszyńskiego w Zamościu oraz Zarząd Osiedla Kilińskiego organizują co roku uroczystość dla mieszkańców naszego miasta pod nazwą „Dzień Dziecka - Dzień Rodziny”.
 
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Szachach dzieci do lat 6.
W sobotę 31.05.2014 r. o godzinie 10.00 w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” MDK Zamość odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Szachach dzieci do lat 6. Patronat honorowy nad turniejem objął Prezydent Miasta Zamość Pan Marcin Zamoyski.
 
KALENDARZ IMPREZ
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY